Monthly Archives: liepos 2016

“Personažų šešėliai“ internetuose

Tie, kas turi vz.lt prenumeratą, straipsnį apie trijų B (Benderio, Blado ir Bondo) prototipus jau gali pasiskaityt ir internete.
Spaudžiam čion…


“Personažų šešėliuose“ arba truputis reklamos

VK2016VASARA„Baikose“ jau pasakojau apie Ostapo Berta Marijos Bender-bėjaus prototipą. O „Verslo klasėje“ ir apie jį, ir dar apie poros garsių literatūrinių personažų prototipus. Žurnalą dar galima įsigyti, o įsigijus – dar ne vėlu atsiversti 86 puslapį. O tada jau galima ir apie tuos prototipus pasiskaityti.

Save


Moteris kare

Ji gimė Lietuvoje 1943 metais. Į JAV kartu su tėvais atvyko po ketverių metų. 1967-ais jauna, nepatyrusi, dar nė vieno žodžio laikraščiui neparašiusi žurnalistė kreipėsi į žurnalo „Look“ redaktorių, prašydama išsiųsti ją į Vietnamą karo korespondente. Redaktorius ją pasiuntė, tiesa, ne į mūšio lauką, o kur toliau. Gal netikėjo ja, kaip žurnaliste, gal tiesiog pagailėjo – mat tik prieš kelias dienas Vietname žuvo kitas „Look“ korespondentas. Vyras.

Ji buvo ne iš tų, kas lengvai pasiduoda. Ji sudalyvavo TV viktorinoje „Password“, kurioje laimėjo 500 dolerių. Už tuos pinigus nusipirko lėktuvo bilietą į Saigoną.

Nepriklausoma korespondentė karą matė iš arti – nesislapstė štabe, o lydėjo karius mūšio lauke. Sakoma, kad kareiviai mielai bendravo su mergina, o štai karininkai jos nemėgo. „Kare ne vieta moteriai“, – burbėjo jie, tarsi kažkam išvis kare būtų vieta.

kazickas

Jūratė Kazickas Vietname

1968 metų kovo 8 dieną būrį, kurį lydėjo korespondentė, apšaudė. Staiga pasigirdo švilpimas, kažkas šūktelėjo „Atlekia!“, o tuomet jau driokstelėjo. Sviedinys sprogo per 50 metrų nuo merginos. Užuot kritusi ant žemės, vos išgirdus švilpesį, ji bandė bėgti link bunkerio. Tai buvo klaida. Skeveldros pataikė į veidą, ranką, koją ir nugarą. Po mūšio merginą sraigtasparniu nugabeno į ligoninę.

Kariškiai nesugalvojo atsiųsti jai gėlių, o vienas pulkininkas netgi mestelėjo: „Gavo,ko ieškojo.“

Vėliau ji pabuvojo dar ne viename karštame pasaulio taške. Ir nuveikė nemažai gero. O 2012 Balžeko lietuvių kultūros muziejus visuomenės veikėją, filantropę, verslininkę ir žurnalistę Jūratę Kazickas išrinko Metų žmogumi.


Trijų dienų gauja

1941 metų vasario mėnesį ramias Echo ežero apylinkes Naujajame Džersyje staiga užplūdo nusikaltimų banga. Per tris dienas nuvaryta 14 automobilių (neišvengė to likimo netgi vienas gaisrininkų sunkvežimis ir policijos automobilis), įsilaužta į keletą parduotuvių, iš kurių grobti rūbai,konservai, cigaretės. Pavogti aštuoni šautuvai, penki medžiokliniai peiliai, durklas, kirvis bei apie 600 įvairių šovinių.

Policijai pavyko aptikti pėdsakus ir vasario 25 dieną jie apsupo vasarnamį, kuriame užsibarikadavusi tūnojo nežinia iš kur apsireiškusi gauja. Į pasiūlymą pasiduoti iš namo šūktelėjo: „Ateikit ir pasiimkit mus! Mes ne bailiai!“

Prasidėjo susišaudymas, prie vietos policininkų prisijungė pastiprinimas iš Niujorko. Šūviai poškėjo iš abiejų pusių – susišaudymas tęsėsi beveik keturias valandas. Galiausiai, panaudoję ašarines dujas, policininkai išrūkė nusikaltėlius iš jų slėptuvės. Kai tie pasirodė iškėlę aukštyn rankas, pareigūnų veidai ištįso – tai buvo du keturiolikmečiai berniūkščiai – Viljamas Hanteris (William Hunter) ir Emetas Džonsas (Emmett Jones). Kas jiedviem šovė galvon – neaišku, mat iki šiol jokių blogių polinkių abu nedemonstravo, atvirkščiai – buvo gana pavyzdingi paaugliai.

4hours_

Sulaikyti William Hunter ir Emmett Jones šalia savo “arsenalo“

Keisčiausia, kad per visą susišaudymą (berniukai išpleškino kone visus turėtus šaudmenis, o kiek šūvių paleido policija, net neapsiimu spėti) niekas net nebuvo sužeistas.

Save