Tag Archives: katastrofos

Kažkas turėjo būti pirmas

Žvejai mėgsta pasakoti baikas. Na, ten „vakar va toookį šamą beveik ištraukiau“ ir panašias. Įsivaizduokit žveją, parėjusį namo ir į žmonos klausimą, ką sužvejojo, sąžiningai atsakiusį „nuogą mergą“. Ir štai dabar jis sau ramiai guli traumatologiniam, gydosi lūžius ir dūsauja, suprasdamas, kad žvejybon jo daugiau niekada neišleis. Tai geriau jau baikas pasakot, nei šventą tiesą sakyt.

 

Lawrence Sperry

Lawrence Sperry

1916 metų lapkričio 21 dieną du draugai nusprendė kiek pažvejoti bei pašaudyti antis įlankoje prie Longailendo. Jiedu buvo maždaug per pusę mylios nuo kranto, kai pamatė pernelyg staigiai besileidžiantį hidroplaną. Lėktuvas tėškėsi į vandenį. Smūgio būta stipraus, tad žvejai griebėsi irklų ir nuskubėjo link skęstančio lėktuvo. Jau iš tolo jiedu pastebėjo dvi vandeny besikepurnėjančių žmonių galvas. Žvejai suspėjo laiku, tačiau, reik manyt, buvo kiek nustebę, kai iš vandens ištraukė visiškai nuogą porelę. Vienas iš tų dviejų nuogalių, lakūnas ir išradėjas Lorencas Speris (Lawrence Sperry) paaiškino, jog rūbus nuo jų nuplėšė „baisi smūgio jėga“.

Dorothy Rice Sims

Dorothy Rice Sims

Tą rytą jis ir jo mokinė, Dorotė Rais Sims (Dorothy Rice Sims), tokio Valdo Pirso (Waldo Peirce) žmona, kurią Lorencas mokė valdyti lėktuvą, pakilo į orą jai priklausančiu Curtiss hidroplanu. Kelionė, kaip žinome, baigėsi Longailendo įlankos vandenyse. Triukšmas kilo nemenkas. Žurnalistų ir visuomenės vaizduotę kaitino tas faktas, kad Lorencas ir Dorotė sužvejoti nuogut nuogutėliai. Speris kaip užsuktas kartojo, apie baisią smūgio jėgą, kuri štai taip juos išrengė, tačiau kas gi juo patikės? Jauna moteriškė, kurios vyras tolimoje Prancūzijoje dalyvauja Pirmajame Pasauliniame kare ir gražuolis lakūnas… Maža to, Speris pasižymėjo ne tik grožiu. Jis buvo tikras skraidymo asas, lakūnas, kokių reta. Kaip jis galėjo leisti, kad lėktuvas nukristų?

Gerokai vėliau, vienam iš savo draugų Lorencas papasakojo tiesą. Jiedu su Dorote sumanė hidroplane užsiimti seksu. Įjungė Sperio išrastą ir sėkmingai bandymus išlaikiusį autopilotą, išsivadavo iš rūbų ir… Tiesą sakant, žvelgdamas į to meto hidroplanų nuotraukas negaliu net įsivaizduoti, kaip jie sugebėjo tai padaryti tokioje kabinoje. Šiuolaikiniame automobilyje ir tai ne baisiai patogu tuo užsiimti, o čia… Tad nieko keista, jog aistros sūkuryje kažkuris iš jų nežinia kuria kūno dalimi užkabino autopiloto jungiklį ir jį išjungė.

Hidroplanas Curtiss

Hidroplanas Curtiss

Manoma, kad būtent šis incidentas – pirmasis sekso skrendančiame lėktuve atvejis. Tad Lorencas Speris neretai vadinamas Mylios aukščio klubo (Mile High Club, neoficialus klubas, kurio nariais laikomi tie,kas užsiiminėjo seksu lėktuve, skrendančiame aukščiau nei 1 mylia nuo Žemės paviršiaus) įkūrėju. Nors skrido jis viso labo ~160 m aukštyje, tačiau vis dėlto buvo pirmasis.